Vi erbjuder stöd till barn, ungdomar, unga vuxna samt anhöriga inom neuropsykiatri och andra psykiatriska tillstånd som tillkommer som följd av detta.


Previdensia erbjuder även skräddarsydda handledningsuppdrag och utbildningar inom NPF.


Vi har lång erfarenhet av psykiatri och arbete inom autismspektrat. Vi når goda resultat genom hög nivå av individanpassning och tydlighet i all samverkan. Vi stöttar i skola, familj, arbete och fritid.


Vår personal har goda kunskaper om dessa funktionsvariationer och deras eventuella diagnoser. Det hjälper dem att förstå individerna och bemöta dem på rätt sätt. Detta kan vara helt avgörande för att skapa förtroende och trygghet i all samverkan.


Vi stödjer även i de fall där diagnos saknas och där svårigheterna tyder på neuropsykiatrisk problematik eller svårigheter till följd av detta.


Alla människor och sammanhang är unika. Det är viktigt att varje person får rätt anpassat stöd utifrån sina förutsättningar för att göras delaktig och stärka individens självkänsla. Förutsättningarna att lyckas är större när man får kunskap om - och förståelse för funktionsvariationerna.Vi tar hänsyn till och förstår annorlunda.


Vi tänker annorlunda kring våra insatser och vårt bemötande. Vi har kunskap och förståelse för det annorlunda. Alla människor och sammanhang är unika så det är viktigt att varje person får rätt anpassning och hjälp för att känna sig delaktig. Vi når goda resultat genom hög nivå av individanpassning och tydlighet i all samverkan.


Vi går alltid in i uppdrag med energi och engagemang och det är en självklarhet i allt vi gör. Att skapa en god relation är viktig i all samverkan och skapar trygghet och tillit. På det sättet når vi väldigt goda resultat.


Allt vårt arbete genomsyras av relationsskapande och tydlig kommunikation. Vi arbetar efter en strategi som vi kallar NP-säker. För att minska risken för missförstånd och oklarhet använder vi oss av den strategin i all dialog med tex uppdragsgivare, medarbetare, och familjer. ”Med individuella strategier och anpassningar gör vi stora framsteg."