Vi erbjuder stöd till barn, ungdomar, unga vuxna samt anhöriga inom neuropsykiatri och andra psykiatriska tillstånd som tillkommer som följd av detta. Vi har lång erfarenhet av autismspektrat och når goda resultat genom hög nivå av individanpassning och tydlighet i all samverkan. Vi stöttar i skola, familj, arbete och fritid.


Vår personal har goda kunskaper om dessa funktionsvariationer och deras eventuella diagnoser. Det hjälper dem att förstå individerna och bemöta dem på rätt sätt. Detta kan vara helt avgörande för att skapa förtroende och trygghet i all samverkan.


Vi stödjer även i de fall där diagnos saknas och där svårigheterna tyder på neuropsykiatrisk problematik eller svårigheter till följd av detta.


Alla människor och sammanhang är unika. Det är viktigt att varje person får rätt anpassat stöd utifrån sina förutsättningar för att göras delaktig och stärka individens självkänsla. Förutsättningarna att lyckas är större när man får kunskap om - och förståelse för funktionsvariationerna.”Med individuella strategier och anpassningar gör vi stora framsteg."