Vi tar hänsyn till och förstår annorlunda.


Vi tänker annorlunda kring våra insatser och vårt bemötande. Vi har kunskap och förståelse för det annorlunda. Alla människor och sammanhang är unika så det är viktigt att varje person får rätt anpassning och hjälp för att känna sig delaktig. Vi når goda resultat genom hög nivå av individanpassning och tydlighet i all samverkan.


Vi går alltid in i uppdrag med energi och engagemang och det är en självklarhet i allt vi gör. Att skapa en god relation är viktig i all samverkan och skapar trygghet och tillit. På det sättet når vi väldigt goda resultat.


Allt vårt arbete genomsyras av relationsskapande och tydlig kommunikation. Vi arbetar efter en strategi som vi kallar NP-säker. För att minska risken för missförstånd och oklarhet använder vi oss av den strategin i all dialog med tex uppdragsgivare, medarbetare, och familjer. Förståelse


Kunskap

Trygghet

Omtanke

Tydlighet

Värme