Previdensia erbjuder handledning, utbildning och anpassat stöd till barn, ungdomar, vuxna och anhöriga inom neuropsykiatriska funktionsvariationer och övrig psykiatri. Vi arbetar tvärprofessionellt där psykologer, beteendevetare och specialpedagog ingår.


“Vi förstår annorlunda!”Förståelse

Kunskap

Omtanke

Trygghet