Ökad förståelse är nyckeln.

Vägarna till stöd

Previdensia arbetar bland annat på uppdrag av socialtjänst och skola. Vid förfrågan från socialtjänsten görs en gemensam planering innan insatsen kan påbörjas. Från skolans håll kommer förfrågan oftast från elevhälsoteam eller rektor.

Vi tar även uppdrag av privatpersoner. Då planerar vi insatsen efter uppdragsgivarens önskemål. Det kan röra sig om allt från enstaka stödsamtal till vidare uppdrag eller om att vara med vid besök till exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin. Privata insatser bekostas av uppdragsgivaren själv.

Har du några frågor eller funderingar gällande detta är du varmt välkommen att kontakta oss.

Med kompisarna

Vem har sagt att en vän inte kan vara fiktiv?